Regulamin XIII Wojewódzkiego Turnieju Tańców Polskich

O "Puchar Burmistrza Dobczyc"

Dobczyce, 15 czerwca 2019 r.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Dobczyce. Logo Dobczyce

Regulamin:

I. CELE KONKURSU

 • Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
 • Popularyzacja tańców polskich.
 • Rozbudzenie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
 • Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II. TERMIN I PROGRAM

 • 15 czerwca 2019r. (sobota)
 • Rejestracja par od godz. 8.30 do godz. 9.15
 • Próba parkietu od godz. 9.00 do godz. 9.30
 • Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00 (eliminacje, finały)
 • Uroczysta Gala – rozdanie nagród godzina 16.00

III. MIEJSCE

 • Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe w Dobczycach
 • im. Burmistrza Marcina Pawlaka, ul. Szkolna 43 (hala sportowa)

IV. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Wspierania Kultury "Charstek" w Dobczycach
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Gmina i Miasto Dobczyce

VI. PATRONAT HONOROWY

 • Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF®

VII. KATEGORIE WIEKOWE

 • Kategoria 0 5 - 6 lat /2013, 2014/ - polka,
 • Kategoria I DEBIUT 7 – 9 lat /2010, 2011, 2012/ - polka,
 • Kategoria II DEBIUT 10 – 12 lat /2007, 2008, 2009/ - polka, krakowiak
 • Kategoria III DEBIUT 13 – 16 lat /2003, 2004, 2005, 2006/ - polka, krakowiak

 • O przydzieleniu do kategorii decyduje wiek osoby starszej w parze.
 • W kategorii DEBIUT prawo startu maja tylko tancerze, którzy dotąd nie brali udziału w turniejach o randze ogólnopolskiej.
 • Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana.

VIII. KRYTERIA OCEN

W konkursie obowiązywać będą następujące kryteria ocen:

 • Utrzymanie stylu i charakter tańca.
 • Muzykalność.
 • Technika taneczna.
 • Ogólny wyraz artystyczny.
 • Estetyka i sposób prezentacji pary.
 • Przestrzeganie wymogów repertuarowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA

 • Komisja Sędziowska będzie powołana przez Organizatora i składać się będzie z sędziów oceniających, sędziego głównego i sędziego skrutinera.
 • We wszystkich kategoriach wiekowych sędziowanie jest niejawne, łącznie z rundą finałową.
 • Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca.
 • O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
 • W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się: eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

X. WARUNKI PREZENTACJI

 • Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne). Czas trwania tańców ok. 2 minuty.
 • Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w pierwszym kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
 • Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 31 maja 2019r. na adres e-mail: charstek@gmail.com
 • Dokonanie opłaty startowej w wysokości 30 zł od osoby (60 zł od pary), w dniu konkursu.

XII. TERMIN ZGŁOSZENIA

 • Do 31 maja 2019r.

XIII. NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Najlepsze pary w ogólnej klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary.

XIV. USTALENIA KOŃCOWE

 • Turniej rozpocznie się polonezem (wymagana umiejętność wykonywania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary).
 • Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju – p. Adrian Kulik

Pozostańmy w kontakcie

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku gdzie będzie śledzić na bieżąco aktualne informacje organizacyjne oraz wyniki.