WARUNKI UCZESTNICTWA VI Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich

O "Dobczycką Kozę"

Dobczyce, 8 - 10 czerwca 2018 r.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Dobczyce. Logo Dobczyce

Warunki uczestnictwa:

I. O zakwalifikowaniu pary do turnieju decyduje:

 • Przesłanie karty zgłoszenia na maila: charstek@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018r.
 • Przedłożenie w biurze turnieju książeczek startowych uczestników lub w przypadku osób startujących po raz pierwszy - opisanego zdjęcia. Brak książeczek należy zgłosić skrutinerowi panu Markowi Wieremiejce (wima28@interia.pl) 7 dni przed konkursem.
 • Dokonanie opłaty startowej 25 zł od osoby.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o dopuszczeniu par do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Informacje organizacyjne:

 • Całkowity koszt zakwaterowania, wyżywienia i akredytacji wynosi 185 zł (od piątkowej kolacji do niedzielnego śniadania).
 • O miejscu zakwaterowania (hotel, pensjonat) decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczebność grupy.
 • Opiekunowie, osoby towarzyszące, kierowcy wnoszą opłatę w wysokości 160 zł od osoby.
 • Niezależnie od daty przyjazdu, liczby noclegów oraz posiłków, uczestnicy i ich opiekunowie zobowiązani są uiścić pełną opłatę (nie dotyczy osób nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia).
 • Osoby nie korzystające z noclegów i wyżywienia wnoszą opłatę startową 25 zł od osoby.
 • Jeden instruktor z każdego zespołu prowadzący pary jest zwolniony z w/w opłaty.
 • Pary wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej, która powinna też dokonać ubezpieczenia grupy.
 • Przyjazd uczestników i rejestracja par:
 • Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach,
 • ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce:
 • 8 czerwca br. (piątek) w godz. 18.00 – 21.00
 • 9 czerwca br. (sobota) od godz. 8.30 – 9.00

Pozostańmy w kontakcie

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku gdzie będzie śledzić na bieżąco aktualne informacje organizacyjne oraz wyniki.