WARUNKI UCZESTNICTWA VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich

O "Dobczycką Kozę"

Dobczyce, 14 - 16 czerwca 2019 r.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Dobczyce. Logo Dobczyce

Warunki uczestnictwa:

I. O zakwalifikowaniu pary do turnieju decyduje:

 • Zgłoszenie pary za pomocą internetowej PLATFORMY TAŃCÓW POLSKICH PS CIOFF® https://turnieje-tp.cioff.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. (zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane).
 • Przedłożenie w biurze turnieju książeczek startowych uczestników lub w przypadku osób startujących po raz pierwszy - opisanego zdjęcia. Brak książeczek należy zgłosić skrutinerowi panu Markowi Wieremiejce (wima28@interia.pl) 7 dni przed konkursem.
 • Dokonanie opłaty startowej 30 zł od osoby.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o dopuszczeniu par do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Informacje organizacyjne:

 • Całkowity koszt zakwaterowania, wyżywienia i akredytacji wynosi 200 zł (od piątkowej kolacji do niedzielnego śniadania).
 • O miejscu zakwaterowania (hotel, pensjonat) decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczebność grupy.
 • Opiekunowie, osoby towarzyszące, kierowcy wnoszą opłatę w wysokości 170 zł od osoby.
 • Niezależnie od daty przyjazdu, liczby noclegów oraz posiłków, uczestnicy i ich opiekunowie zobowiązani są uiścić pełną opłatę (nie dotyczy osób nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia).
 • Osoby nie korzystające z noclegów i wyżywienia wnoszą opłatę startową 30 zł od osoby.
 • Jeden instruktor z każdego zespołu prowadzący pary jest zwolniony z w/w opłaty.
 • Pary wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej, która powinna też dokonać ubezpieczenia grupy.
 • Przyjazd uczestników i rejestracja par:
 • Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach,
  ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce:
  14 czerwca br. (piątek) w godz. 18.00 – 21.00
  15 czerwca br. (sobota) od godz. 8.30 – 9.15
 • Imprezy integracyjne:
 • - Kopalnia nocą – kategoria I i II
  - Kraków nocą – kategoria III i IV
  - Jezioro nocą – kategoria V, VI i VII
  Przejazd na imprezy integracyjne odbywa się transportem organizatora. Każda grupa musi mieć opiekuna (nie dotyczy kategorii V, VI i VII).
  Osoby nie korzystające z noclegów i wyżywienia za udział w imprezie integracyjnej wnoszą opłatę 30 zł od osoby.

Pozostańmy w kontakcie

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku gdzie będzie śledzić na bieżąco aktualne informacje organizacyjne oraz wyniki.